CÙNG CHÚNG TÔI

KIẾN TẠO - DỰNG XÂY

TƯƠNG LAI CHO BẠN

CÙNG CHÚNG TÔI

KIẾN TẠO - DỰNG XÂY

TƯƠNG LAI CHO BẠN

CÙNG CHÚNG TÔI

KIẾN TẠO - DỰNG XÂY

TƯƠNG LAI CHO BẠN

Với mong muốn mang đến môi trường làm việc lý tưởng, gia tăng hiệu suất làm việc của từng nhân viên. MAICOM luôn cố gắng để tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất, tăng hiệu suất làm việc của nhân viên và giữ chân nhân tài

Với mong muốn mang đến môi trường làm việc lý tưởng, gia tăng hiệu suất làm việc của từng nhân viên. MAICOM luôn cố gắng để tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất, tăng hiệu suất làm việc của nhân viên và giữ chân nhân tài.

MAICOM luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi quan trọng cho thành công và đánh giá cao giá trị WIN-WIN (đôi bên cùng có lợi). MAICOM xây dựng hệ thống chính sách lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh nhất trên thị trường. Quy chế lương: Mức lương sẽ phụ thuộc vào mức độ công việc và được xem xét tăng theo định kỳ hoặc năng lực đóng góp của nhân viên, Quy chế thường: MAICOM sẽ xét thưởng các tập thể và nhân viên dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong tháng, quý và năm để khuyến khích và ghi nhận đóng góp của họ.

MAICOM luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi quan trọng cho thành công và đánh giá cao giá trị WIN-WIN (đôi bên cùng có lợi). MAICOM xây dựng hệ thống chính sách lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh nhất trên thị trường. Quy chế lương: Mức lương sẽ phụ thuộc vào mức độ công việc và được xem xét tăng theo định kỳ hoặc năng lực đóng góp của nhân viên, Quy chế thường: MAICOM sẽ xét thưởng các tập thể và nhân viên dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong tháng, quý và năm để khuyến khích và ghi nhận đóng góp của họ.

MAICOM luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lối quan trọng cho thành công và đánh giá cao giá trị VIN-WIN (đôi bên cùng có lợi). MAICOM xây dựng hệ thống chính sách lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh nhất trên thị trường

Quy chế lương: Mức lương sẽ phụ thuộc vào mức độ công việc và được xem xét tăng theo định kỳ hoặc năng lực đóng góp của nhân viên.

Quy chế thường: MAICOM sẽ xét thưởng các tập thể và nhân viên dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong tháng, quý và năm để khuyến khích và ghi nhận đóng góp của họ.

MAICOM thường tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà trong các dịp lễ lớn trong năm, sinh nhật, thai sản, hiểu hỉ,… để chia sẻ niềm vui và quan tâm đến cộng đồng. Tổ chức teambuilding định kỳ hàng năm. Hỗ trợ đồng phục, công tác phí. Tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật

MAICOM thường tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà trong các dịp lễ lớn trong năm, sinh nhật, thai sản, hiểu hỉ,… để chia sẻ niềm vui và quan tâm đến cộng đồng. Tổ chức teambuilding định kỳ hàng năm. Hỗ trợ đồng phục, công tác phí. Tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của MAICOM. Chuỗi chương trình đào tạo nội bộ tại MAICOM giúp nhân viên được trau dồi kỹ năng chuyên môn và áp dụng hiệu quả vào công việc. MAICOM khuyến khích và phát triển tinh thần tự học – tự trau dồi của nhân viên thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm hưởng dẫn nhân viên mới, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm từ lãnh đạo.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của MAICOM. Chuỗi chương trình đào tạo nội bộ tại MAICOM giúp nhân viên được trau dồi kỹ năng chuyên môn và áp dụng hiệu quả vào công việc. MAICOM khuyến khích và phát triển tinh thần tự học – tự trau dồi của nhân viên thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm hưởng dẫn nhân viên mới, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm từ lãnh đạo.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của MAICOM. Chuỗi chương trình đào tạo nội bộ tại MAICOM giúp nhân viên được trau dồi kỹ năng chuyên môn và áp dụng hiệu quả vào công việc. MAICOM khuyến khích và phát triển tinh thần tự học – tự trau dồi của nhân viên thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm hưởng dẫn nhân viên mới, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm từ lãnh đạo.

Bạn đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của mình?