Sau gần 10 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực bất động sản, MAICOM khẳng định vị thế là Nhà Phát triển và Môi giới bất động sản hàng đầu tại thị trường phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Macom tự hào với mạng lưới chi nhánh rộng khắp và đội ngũ nhân lực hùng hậu. Sản phẩm được chọn lọc từ các chủ đầu tư danh tiếng, và dịch vụ khách hàng được cải thiện liên tục. Chế độ đãi ngộ tốt nhất trong ngành giúp đội ngũ nhân viên an tâm công tác và cống hiến.

MAICOM luôn độ cao nỗ lực của từng thành viên và cung cấp chế độ đãi ngộ toàn diện chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ MAICOM cho toàn bộ đội ngũ nhân sự và người thân, đảm bảo tất cả chiến binh MAICOM được nâng cao giá trị và cảm nhận niềm vui trong cả công việc và cuộc sống.

MAICOM cung cấp nền tảng vững mạnh, giúp các chiến binh sales có điều kiện thuận lợi để phát triển và tạo dấu ấn riêng của mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng trăm nhân tài tạo môi trường học tập, sáng tạo, kiến tạo thành công, và chinh phục thử thách.

MAICOM cung cấp nền tảng vững mạnh, giúp các chiến binh sales có điều kiện thuận lợi để phát triển và tạo dấu ấn riêng của mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng trăm nhân tài tạo môi trường học tập, sáng tạo, kiến tạo thành công, và chinh phục thử thách.

MAICOM cung cấp nền tảng vững mạnh, giúp các chiến binh sales có điều kiện thuận lợi để phát triển và tạo dấu ấn riêng của mình.

Đồng thời, đội ngũ hàng trăm nhân tài tạo môi trường học tập, sáng tạo, kiến tạo thành công, và chinh phục thử thách.

MAICOM luôn độ cao nỗ lực của từng thành viên và cung cấp chế độ đãi ngộ toàn diện chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ MAICOM cho toàn bộ đội ngũ nhân sự và người thân, đảm bảo tất cả chiến binh MAICOM được nâng cao giá trị và cảm nhận niềm vui trong cả công việc và cuộc sống.

MAICOM luôn độ cao nỗ lực của từng thành viên và cung cấp chế độ đãi ngộ toàn diện chính sách lương thưởng xứng đáng cùng cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đẳng cấp từ MÃICOM cho toàn bộ đội ngũ nhân sự và người thân, đảm bảo tất cả chiến binh MAICOM được nâng cao giá trị và cảm nhận niềm vui trong cả công việc và cuộc sống.

Chiến binh MARCOM có thể khám phá tiềm năng của mình thông qua trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo và các dự án quy mô.

Thừa hưởng hệ sinh thái da ngành của MAICOM, chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội thăng tiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Chiến binh MARCOM có thể khám phá tiềm năng của mình thông qua trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo và các dự án quy mô.

Thừa hưởng hệ sinh thái da ngành của MAICOM, chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội thăng tiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chiến binh MARCOM có thể khám phá tiềm năng của mình thông qua trải nghiệm thực tế, chương trình đào tạo và các dự án quy mô.

Thừa hưởng hệ sinh thái da ngành của MAICOM, chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội thăng tiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi mang tới điều gì cho bạn?

PHÚC LỢI ĐA DẠNG
THU NHẬP CẠNH TRANH

ĐỘI NGŨ XỨNG TẦM,
CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÀI BẢN

CƠ HỘI THĂNG TIẾN
RỘNG MỞ

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
HẠNH PHÚC

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ
CỘNG ĐỒNG

Bạn đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của mình?