THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Hơn một thập kỷ qua, bằng sự nỗ lực của ban lãnh đạo, chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu về lĩnh vực phân phối, phát triển, đào tạo bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, với 16 chi nhánh trải dài trên toàn quốc – có học viện đào tạo sales bất động sản theo giáo trình Hoa Kỳ. Ứng dụng công nghệ tối ưu vào câu chuyện bán hàng, khẳng định được thương hiệu uy tín dẫn đầu trên thị trường.

tuyển dụng
tuyển dụng
tuyển dụng
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng nhân viên kinh doanh
tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Bạn đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của mình?

TIN TỨC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN NGHIỆP